a_valdorf_2Na Studijskog grupi za Valdorf pedagogiju, 7. februara,  učesnici su imali priliku da  nauče par igara prstima, kao i da pletu prstima.

Na sledećim linkovima možete saznati više o važnosti rada sa prstima u periodu razvoja kognitivnih veština kod dece i o ulozi koju ručni rad ima u Valdorf pedagogiji:

 

 

Pletenje i intelektualni razvoj

Prstovne igre: "TIp tap" i "Naša čigra"

Prstovne igre: "Ja sam mali čajnik" i "Boc boc iglicama"

Igre prstima za razvoj fine motorike i podsticanje kognitivinog razvoja kod dece

Pogledajte snimak sa Studijske grupe za Valdorf pedagogiju

na kojem Ranka Marinković pokazuje idgru prstima za decu predškolskog uzrasta:

"GOSTI"

a_valdorf_4

a_valdorf_3

a_valdorf_1