navikeLjudi su bića navika. Koliko god ovo zvučalo kao kliše, zapravo je istina. Mi još u detinjstvu usvajamo određene obrasce ponašanje, načine mišljenja koji onda postaju ustaljene reakcije na ono što se dešava oko nas. Postojanje navika je veoma važno za zdrav razvoj pojedinca i društva, ali navike s vremena na vreme treba ispitivati. Kako se menjaju okolnosti u kojima živimo, tako je važno presipitati i naša ustaljena ponašanja.

Za nas odrasle, posao preispitivanja naših navika je važan iz dva razloga. Jedan je to što neke navike mogu da budu prepreka našem daljem razvoju, pa je važno to prepoznati. A drugi je to što su  naše navike model deci sa kojom živimo ili ih podučavamo u vrtićima i školama.

Ovog  meseca, bavićemo se tehnikama i metodama za preispitivanje svojih ustaljenih obrazaca mišljenja i ponašanja.

Za početak, preporučujemo vam tekstove koji su već objavljeni na našem sajtu, a uskoro postavljamo i nove.

Kako razvijati radne navike kod dece

Polazak u školu i ravzijanje radnih navika

Habitus maximus - najveće navike naše duše

Kako da vaše dete zavoli knjigu i stekne čitalačke navike

Kako da dobro koristimo svoje vreme

Kako razvijati zdrav odnos prema novcu