desno_levo

Deca predškolskog uzrasta još uvek uče da se snalaze u prostoru, da prepoznaju šta je levo/desno, napred/nazad, gore/dole. Kao i sa svim ostalim, učenje pojmova kojima se određuju položaji predmeta, odnosi među njima i pravci kretanja, najlakše ide kada se to radi kroz igru, ritam, pesmu - aktivnosti u kojima se deca osećaju dobro i koje odgovaraju njihovim potrebama. U nastavku je nekoliko predloga za takve aktivnosti koje su deo akreditovanog  programa "Da u vrtiću svako uči radosno i lako".

Vežba za učenje pojmova LEVO / DESNO

Stoji se u krugu i vaspitač, dok govori tekst, pravi pokrete koje deca imitiraju. Ovde je važno napomenuti da preporučujemo da se deca ne ispravljaju odmah ako podignu pogrešnu ruku. Deca uče kroz imitiranje, pa će, najčešće, kroz imitaciju naučiti koja ruka je leva a koja je desna. Ukoliko osetimo da je nekom detetu potrebno da ga uputimo na to koja je koja ruka, to treba raditi pažljivo da dete ne bi osetilo loše i izgubilo entuzijazam za aktivnosti u kojima učestvuje.

Ovo je moja desna ruka, (desna ruka se ispruži ispred sebe)

dižem je visoko. (desna ruka se podigne uvis)

Ovo je moja leva ruka, (leva ruka se ispruži ispred sebe)

pokrivam levo oko.(levom ruko se pokrije levo oko)

Desna ruka, (desna ruka se ispruži ispred sebe)

leva ruka, (leva ruka se ispruži ispred sebe) 

vole da se igraju. (desna i leva ruka savijene u laktovima idu jedna oko druge)

Desna ruka, (desna ruka se ispruži ispred sebe)

leva ruka, (leva ruka se ispruži ispred sebe)

vole i da miruju.(šake se skupe sa isprepletanim prstima na stomaku)

 

Ovo je moja desna noga,(desna noga se ispruži ispred sebe)

De-e-sna (desnom nogom se 3 puta lupne u pod)

Ovo je moja leva noga, (leva noga se ispruži ispred sebe)

Le-e-va (levom nogom se 3 puta lupi o pod)

Desna noga, (desna noga se ispruži ispred sebe)

leva noga, (leva noga se ispruži ispred sebe) 

desna noga, (desna noga se ispruži ispred sebe)

leva noga, (leva noga se ispruži ispred sebe) 

Od sto nogu sto-no-ga (nogama se brzo maršira)


Vežba za učenje pojmova ISPRED, IZA, GORE, DOLE, LEVO, DESNO

 Stojimo u krugu.

Izgovaramo svi: “Stopala marširaju” i istovremeno marširamo nogama.  

Izgovaramo svi: “Ruke tapšu, ruke tapšu” i istovremeno tapšemo rukama.  

Izgovaramo svi: “Prsti pucketaju” i istovremeno pucketamo prstima.

Voditelj kaže: “ISPRED”.  

Izgovaramo svi: “Stopala marširaju” i istovremeno marširamo nogama.

Izgovaramo svi: “Ruke tapšu, ruke tapšu” i istovremeno tapšemo rukama ispred tela.

Izgovaramo svi: “Prsti pucketaju” i istovremeno pucketamo prstima.

Voditelj kaže: “IZA”.

Izgovaramo svi: “Stopala marširaju” i istovremeno marširamo nogama.

Izgovaramo svi: “Ruke tapšu, ruke tapšu” i istovremeno tapšemo rukama iza tela.

Izgovaramo svi: “Prsti pucketaju” i istovremeno pucketamo prstima.

Voditelj menja komande (ispred, iza, gore, dole, levo, desno, ispod noge,...) i u skladu sa tim komandama igra se nastavlja na isti način.