vesela_vrana_slovo_vZa vaspitače je često pitanje kako da predškolce pripreme za polazak u školu, za čitanje i pisanje, a da se ne bave oniim što će učitelji raditi u prvom razredu, odnosno samim podučavanjem pisanja i čitanja. Mi predlažemo korišćenje multimedijalnog pristupa u radu sa predškolcima koji podrazumeva rad sa ritmom i pokretom, i korišćenje slika za "vezivanje" ilustracije uz slovo.

Najveći broj predškolaca kod kuće već ima neke slovarice, bukvare i verovatno ih neko već "podučava" da čitaju. Čitanje je zapravo interpretacija pisanih simbola i njihovo  povezivanje u smislenu celinu. Pisani simboli za slova se sastoje od raznih kombinacija prave i krive linije od kojih svaka kombinacija predstavlja jedan glas. Deci je sasvim apstraktno kada im pokažemo simbol za slovo V (ili ćirilično - B) i kažemo da to predstavlja glas V. Detetu je taj simbol sasvim apstraktan i teško je da ga zapamti, a posebno kada mu uz njega pokažemo još nekoliko isto toliko apstratktnih silmbola. Sasvim je drugačije kada mu pokažemo sliku ili ilustraciju nečega čije ime počinje na to slovo i iz ilustracije "izvedemo" samo slovo. To je metod koji se decenijama koristi u Valdorf školama kada se deca uče da pišu i čitaju.

U Obrazovanju plus, pre godinu dana smo napravili bukvar (pogledajte ovde više o bukvaru) koji deci pomaže da nauče slova kroz slike. Na taj način, proces učenja je lakši a pamćenje dugoročnije, zato što dete koristi i levu i desnu moždanu hemisferu. Leva hemisfera je zadužena za čitanje simbola, apstraktno razmišljanje, analizu itd. Desna hemisfera je zadužena za vizualizaciju, maštu, kreativnost, ritam, boju... Angažovanjem desne hemisfere (kroz slike), detetu olakšavamo proces učenja slova. Još kada koristimo i ritam i pokret, po mogućstvu angažovanje celog tela, detetu je data mogućnost da bez iscrpljivanja, lako i prirodno uči slova.

U okviru akreditovanih seminara "Da u vrtiću svako uči radosno i lako" i "Da kod učitelja svako uči radosno i lako", predstavlja se holistički pristup u radu sa decom na pripremi za čitanje i pisanje, u predškolskim ustanovama, i na učenju čitanja i pisanja u prvom razredu. Takođe, ovaj model rada sa slovima se koristi i u uvođenju latinice u drugom razredu.

OVDE možete preuzeti poster sa ilustracijama za svih 30 slova

OVDE možete preuzeti poster sa ilustracijama u koje su ubačena i slova azbuke

OVDE možete pogledati snimak dece u vrtiću "Pupoljak" u Pančevu koja uz pokrete recituju rime iz bukvara

OVDE možete saznati više o akreditovanim seminarima koje realizuje Obrazovanje plus

OVDE možete pročitati tekst o programu "Da kod učitelja svako uči radosno i lako" koji je preuzet iz časopisa Učitelj.