Pogledajte sjajnu prezentaciju, pripreme i priloge za tri časa koji se bave temom Naselja u predmetu Svet oko nas, koje je izvela Studentkinja Danica Tujkić u OŠ „Olga Petrov Radišić“ u Vršcu. Časovi su se realizovali u odeljenju II3 uz podršku mentora-učitelja, Marije Seleši.

naselje

Studentkinja Danica Tujkić je u toku tri časa, sa učenicima II razreda obrađivala, utvrđivala i razrađivala sadržaje vezane za temu Naselja, u predmetu Svet oko nas.

Na sledećim linkovima preuzmite pripreme, priloge i prezentaciju na temu Naselja.

Priprema za čas obrade 

Prilozi za čas obrade

Priprema i prilozi za čas utvrđivanja

Ponašanje u naseljima

Power point prezentacija