child_drawingKada deca počnu da crtaju, važno je da nađemo ravnotežu između toga da ih ostavimo da ispoljavaju svoju kreativnost i svoj doživljaj sveta i toga da im damo podršku u smislu instrukcija kako da realno sagledaju svoje okruženje i precizno prikažu to što vide. Zapravo, to se odnosi na celokupan proces obrazovanja i vaspitanja.

Cilj obrazovanja i vaspitanja je da se deci pomogne da postanu najbolje što mogu da budu, onakvi kakvi oni jesu, sa onim što su doneli na ovaj svet, sa svojim posebnostima, a sa druge strane da im pomognemo da se socijalizuju i da nauče da funkcionišu u okviru postavljenih struktura. Taj cilj se postiže kroz razne aspekte onoga što sa decom radimo u pororodici, vrtiću i školi. Ovde vam predlažemo kako to može da se radi kroz podršku deci u crtanju. Instrukcije koje dajemo deci stvaraju strukturu u okviru koje može da se ostvaruje dečja individualna kreativnost.

Kako_ce_crtaju_zivotinje_1

Kako_ce_crtaju_zivotinje__2