stari_vujadinU toku leta 2011. godine, grupa nastavnika koja se našla na seminaru u programu "Druga šansa" je na jednoj radionici napravila scenario za čas srpskog jezika u IV razredu, vodeći se principima holističkog pristupa u radu. Čas je osmišljen tako da angažuje učenike na različite načine, veoma je interaktivan, aktivnosti odgovaraju različitim stilovima učenja...

Nastavna jedinica: "Stari Vujadin"

Cilj časa: proširivanje znanja nakon obrade pesme, razvijanje govorne kulture, razvijanje pismene i književne kulture, podsticanje kritičkog duha, kao i razvijanje stvaralaštva i moralnih i estetskih osećanja.

                                           Preuzmite OVDE pripremu časa.