circle_children

Na zemlji čvrsto stojimo, uspravni i laki. Mi ničeg se ne bojimo jer zajedno smo jaki.

Deca u školu ne dolaze samo da bi stekla znanja o raznim sadržajima, već da bi stekla potrebne veštine i razvila  vrednosti koje su neophodne za uspešan i kvalitetan život u budućnosti. S obzirom da mi zaista ne znamo kako će izgledati svet za 10, 15 ili 20 godina, kada današnji osnovci budu odrasli ljudi,  jedino što ima smisla je da ih pripremamo da budu snalažljivi, da umeju da sarađuju, komuniciraju, rešavaju probleme, planiraju... Kakav god svet da bude, te veštine će im biti važne.

A kako se te veštine razvijaju? Svakako ne samo kroz priču o tome da je važno da sarađuju, da moraju da budu dobri drugovi, da nije lepo kada se svađaju..... Naravno da je važno da sa decom razgovaramo o ovim stvarima, ali je mnogo važnije da im pružimo priliku da, kroz različite aktivnosti, dožive šta znači saradnja, prevazilaženje konflikta, rešavanje problema. Učitelji imaju mogućnost da sa decom kroz različite igre, pesme i aktivnosti dodirnu teme koje se tiču razvoja životnih vrednosti.  Holistički pristup u radu sa decom podrazumeva angažovanje celog bića u procesu učenja. Sa decom mlađeg uzrasta, izuzetno je važno u procesu učenja angažovati dete na fizičkom nivou, kroz rad sa pokretom, ritmom, koordinacijom. Deca imaju potrebu da svet dožive kinestetički, pa odgovarajući na tu potrebu, mi možemo da im predstavimo važne stvari poput saradnje, uvažavanja, poštovanja, ljubavi za lepo...

U nastavku je jedna pesma (sa pokretima) koja se može raditi sa učenicima od prvog do četvrtog razreda, a koja je osmišljena da kod dece stimuliše prirodnu potrebu za saradnjom, pripadanjem i učenjem. Naravno, važno je da, ako radimo ovu pesmu sa svojim odeljenjem, mi budemo primer deci tako što pesmu izgovaramo ne samo automatski, već sa budnošću i svešću da je to što izgovaramo važno, da hrani i naše i dečje duše i da celo odeljenje dovodi u harmoniju i pozitivnu grupnu dinamiku.

Na zemlji čvrsto stojimo... 

(marširamo)

uspravni i laki... 

(stojimo pravo)

Mi ničeg se ne bojimo... 

(ruke se ispruže ispred sebe i dlanovi se okrenu od sebe tako da to izgleda kao da dajemo znak za „stop“)

Jer zajedno smo jaki... 

(uhvatimo se za ruke sa učenicima koji stoje pored nas)

U školu svi smo došli...

(raširimo ruke)

Da stičemo znanja nova...

(ruke na grudima prekrštene)

Da naučimo da brojimo i pišemo sva slova...

(prstima pravimo pokrete kao da brojimo)

Da naučimo da volimo...

(ruke stavljamo na srce)

svet u kome živimo...

(širimo ruke )

Da cenimo lepotu...

(ruke stavljamo na srce)

poštenje i dobrotu...

(ruke na srcu/grudima)

Da porastemo u dobre ljude što vredno i dobro rade...

(ruke se šire u krug do iznad glave)

jedni drugima pomažu...

(pokazujemo levom rukom levo, desnom rukom desno)

da svet pun sloge grade.

(hvatamo se za ruke).

Ova pesma je preuzeta iz programa Holistički pristup u radu sa decom u prvom razredu, koji je Žana Borisavljević  osmislila i realizovala u radu sa učiteljima prvog razreda u školskoj 2008/2009.  godini. Na ovom program je zasnovam akreditovan program stručnog usavršavanja “Da kod učitelja svako uči radosno i lako”.