HOLISTICKO_OBRAZOVANJEPoslednjih godina se dosta koristi izraz "holističko obrazovanje". Postao je jedan od onih termina koji se često koriste da bi se naglasilo da je to što radimo sa decom kvalitetno i vredno... Šta zapravo znači? U tekstu koji sledi. Žana Borisavljević pokušava da odgovori na to pitanje.

Ron Miller, jedan od najpoznatijih savremenih teoretičara holističkog obrazovanja, kaže: "Holističko obrazovanje je filozofija obrazovanja zasnovana na ideji da svaka osoba pronalazi identitet, smisao i cilj svog života kroz vezu sa zajednicom, prirodom i ljudskim vrednostima kao što su saosećanje i mir." 

Ovaj termin se takođe koristi da označi neke alternativne pristupe koji se zasnivaju na demokratksom i humanističkom obrazovanju.  S obrzirom da "holističko" znači CELOVITO, često se taj izraz koristi kada govorimo o načinu rada sa decom koji uključuje razne stilove učenja, višestruku inteligenciju, daje deci priliku da se sadržajima bave na različite načine.

holistic_eduOvo je jedna lepa ilustracija koja prikazuje razliku između uobičajenog rada sa decom, gde oni imaju priliku da u toku dana angažuju različite aspekte svog bića na različitim časovima, i holističkog pristupa gde se bilo koji sadržaj obrađuje na takav način da ga deca mogu doživeti kroz različite aspekte svog bića.

Ono što je važno za učitelje, vaspitače i nastavnike je da razumemo da primena određenih tehnika ne znači da radimo na holistički način. Neko je jednom kazao: "Najvažniji nastavni materijal je nastavnik!" To je zapravo i suština holističkog pristupa u radu sa decom.

Suština holističkog pristupa je  u odnosu koji nastavnik/vaspitač ostvaruje sa svojim učenicima i  u atmosferi koju stvara u grupi/odeljenju. Poštovanje, samopoštovanje, doživljaj smisla, radost,  saradnja, sasosećanje.... karakterišu takvu atmosferu. Bele table, kompjuteri i razna druga "pomagala" mogu da budu veliki plus u nastavi, ali neće ničemu doprineti ako nema one fine, nevidljive mreže koja održava tu grupu i koja je satkana od poštovanja, ljubavi i doživaljaja smisla koji se u grupi neguje. 

U vremenu u kojem živimo, sve je teže održavati psihološki imunitet nastavnika/vaspitača  i roditelja  koji je neophodan da bi se imalo energije, volje i sposobnosti da se neguje osećaj smisla kod dece i da se ona vaspitavaju i obrazuju na holistički način. Kao i u svim drugim vremenima, pomaže znanje da postoje i drugi ljudi koji čine napore da svoj život ispune ljudskim vrednostima, smislom  i celovitošću , i da jedni drugima možemo da budemo inspiracija i podrška.

Pročitajte OVDE tekst Kako raditi sa decom po metodama holističkog obrazovanja