starting_school

Kada vam dete polazi u prvi razred, to je velika stvar za celu porodicu, posebno ako se to dešava prvi put u vašoj porodici. Zato smo pripremili serijal tekstova za koje se nadamo da će roditeljima i porodicama koje prolaze kroz to iskustvo dati podršku. Tekst koji sledi je pripremila Nevena Živković. 

Polazak deteta u školu je važan momenat u životu cele porodice i potrebno je da mu se pristupi pozitivno.Strahovi roditelja se lako prenose na dete, tako da je najbolje izbegavati preterane brige. I kod kuće i u vrtiću, vaše dete je već naučilo puno toga što će mu pomoći da se snađe u školi. Da biste bili opušteniji u vezi sa polaskom svog deteta u školu, možete da se podsetite na sve što je ono do sada naučilo i da utvrdite ima li nekih stvari na kojima možete da radite sa detetom do polaska u školu. Lista koja sledi je osmišljena da vam pomogne da se fokusirate na neke stvari koje je dobro da svako dete zna ili ume u prvom razredu. Ukoliko procenite da je potrebno da na nekim od ovih stvari dodatno radite, pronađite zanimljive načine da ih sa detetom uvežbavate.

Sposobnosti, umeća i znanja koja bi trebalo da poseduje đak prvak:

- sposobnost opažanja i promatranja

- detaljno priča o svemu što vidi (prilikom šetnje, posete lekaru,...)

- sposobnost koncentracije prilikom rešavanja zadataka kao i kod svakodnevnih aktivnosti (oblačenje, spremanje sobe,...)

- posedovanje kulturno-higijenskih navika prilikom jela, oblačenja, korišćenja toaleta, pranja i brisanja ruku,...

- ume da kaže ime, prezime, imena roditelja, adresu, broj telefona - proverite da li dete zna put od kuće do škole,...

- ume samo da se obuče, obuje, opere zube, očešlja, uzme jednostavan obrok kod kuće

- ume samo da otključa i zaključa vrata kuće - zna kome sme, a kome ne sme da otključa vrata

- zna kako da koristi telefon (pozove roditelje na posao, ili u slučaju neke nezgode pozove komšije, rođake,...)

- zna položaj kazaljki na satu koje pokazuju vreme kada je potrebno da krene u školu

Ukažite detetu šta sve zna i ume da radi i pohvalite ga. Tako mu jačate samopouzdanje. Kada dete pravi greške, nemojte kritikovati njega već njegovo ponašanje.

Iskoristite igru sa svojim detetom ovog leta spremajući ga za čitanje i pisanje, kroz sledeće aktivnosti:

- vizuelno razlikovanje (uočavanje manjih razlika među predmetima, znakovima)

- auditivno razlikovanje (pogodne su različite govorne igre, pesmice, igre sa zvukovima)

- usvajanje vremenskih odredbi (juče, danas, sutra, pre, posle,...)

- usvajanje prostornih odnosa (levo, desno, ispred, iza,...)

- usvajanje pojma broja (brojanjem predmeta, igranjem društvenih igara)

- opšte oblikovanje pojmova (zadaci poput: šta se sve može obući, šta je potrebno za pojedina zanimanja, šta sve ubrajamo u pokućstvo,...)

- sposobnost klasifikacije (domaće /divlje životinje, voće / povrće, automobili,...), kao i raszvrstavanje po hijerarhiji, oblicima, bojama, vrsti, veličini...