slovo_DMi smo prošle godine već pisali o posebnom bukvaru koji smo priredili i izdali pre godinu dana. Ovde vam prikazujemo poster koji možete da koristite sa decom da bi ona lakše naučila slova azbuke, kao i video snimak koji prikazuje decu u vrtiću "Pupoljak" u Pančevu koja uz pokrete recituju rime iz bukvara.

"Da azbuku svako nauči lako" je jedinstven primer bukvara u kojem su ćirilična slova deci predstavljena tako da postoji jasno prepoznatljiva veza između oblika slova i ilustracije kroz koju se to slovo uvodi. Ovakav pristup učenju slova je deo holističkog modela u podučavanju dece čitanju i pisanju, koji „Obrazovanje plus“ promoviše kroz svoje programe za vaspitače (Da u vrtiću svako uči radosno i lako) i učitelje (Da kod učitelja svako uči radosno i lako), kao i za roditelje u okviru programa Veštine roditeljstva. 

OVDE  možete više pogledati o bukvaru.

OVDE možete preuzeti poster sa ilustracijama za svih 30 slova azbuke.

OVDE možete preuzeti poster sa ilustracijama u koje su ubačena i slova azbuke.

OVDE možete pogledati snimak dece u PU u Pančevu koja uz pokrete recituju rime iz bukvara