bolest_kao_putObično se kaže da je zdravlje najveće bogatstvo. Ako je tako, kakav je smisao bolesti u našem životu?

 "Sve što se dešava u telu nekog živog bića izraz je odgovarajuće informacije, to jest zgušnjavanja odgovarajuće slike (grčka reč za sliku je eidolon i odgovara pojmu „ideje“). Ako puls i srce slede neki određeni ritam, ako telesna temperatura održava stalnu toplotu, ako žlezde luče hormone ili se stvaraju antitela, te funkcije ne mogu se objasniti polazeći od same materije, već su sve one zavisne od odgovarajuće informacije, čije polazište predstavlja svest. Ako se različite telesne funkcije odigravaju na određeni način, nastaje model koji doživljavamo kao harmoničan i stoga ga nazivamo zdravlje. Ako neka funkcija iskoči iz koloseka, te tako manje ili više narušava celokupni sklad, govorimo o bolesti."

Ovo je odlomak iz knjige Bolest kao put u kojoj holističko-humanistički psiholog Torvald Detlefsen i lekar i psihoterapeut Ridiger Dalke nastoje da pokažu šta žele da nam poruče infekcije, glavobolje, srčana i stomačna oboljenja, ali i teške bolesti kao što su sida i rak. Važno je da znamo da svi simptomi imaju dublji smisao za naš život: oni nam prenose dragocene poruke iz sfere duševnog. Stoga uzroke koji vode do bolesti, nesvesne i često destruktivne impulse, treba pronaći, upoznati i razrešiti, a to je moguće samo ako smo spremni na određene promene u svom životu.  U tom slučaju, bolest nam postaje prijatelj, i vodi istinskom zdravlju, to jest isceljenju.

O knjizi Bolest kao put 

Video snimak gostovanja autora knjige Bolest kao put u TV emisiji Agape