Skola_kao_model_holistickog_obrazovanja U školskoj 2011/2012. godini, Obrazovanje plus će u 5 osnovnih škola i 5 predškolskih ustanova u Srbiji, realizovati projekat "Škola / vrtić kao centar holističkog obrazovanja". Učešćem u ovom projektu, škole i predškolske ustanove dobijaju priliku da kroz strukturiran i dobro osmišljen program rade na jačanju međuljudskih odnosa kod zaposlenih, unapređivanju saradnje sa roditeljima,  podizanju kvaliteta nastave / vaspitno obrazovnog rada sa decom i jačanju ugleda škole / vrtića u lokalnoj zajednici.

Veoma povoljna cena, stručna podrška tokom cele godine, izuzetna prilika za razvoj!

Preuzmite informacije za škole i za vrtiće

OVDE preuzmite detaljnije informacije o našim akreditovanim seminarima.