REZILIJENTNOSTJelenu Želeskov Đorić smo već predstavljali u ovoj rubrici a Žana Borisavljević je takođe prisutna na ovom sajtu kao kolumnista i autor mnogih tekstova, ali ovog puta ih predstavljamo zajedno, kao autorke programa "Da u vrtiću svako uči radosno i lako" i osnivačice Centra za razvoj rezilijentnosti, prvog centra ove vrste u Srbiji i regionu.


Rezilijentnost je tema za naše vreme!  U teškim vremenima, životnim nedaćama i stresnim situacijama, ono što nam omogućava da ih prebrodimo, prevaziđemo i da ih transformišemo je upravo rezilijentnost - kapacitet da se prilagodimo situaciji i da izazove koristimo kao neku vrstu goriva, pokretača za razvoj i rast.

Rad sa decom u predškolskim ustanovama i školama u vreme ekonomske nestabilnosti, krize vrednosti i učestalih promena, predstavlja stres sa jedne strane za vaspitače, učitelje i nastavnike, ali sa druge strane i za samu decu i njihove roditelje. Rezilijentnost kao kapacitet za uspešnu adaptaciju u situacijama stresa i sposobnost prevazilaženja životnih teškoća predstavlja važan koncept koji je moguće primeniti u praksi . Žana je u Velikoj Britaniji godinama bila uključena u programe podrške prosvetnim radnicima za razvoj rezilijentnosti  i psihološkog imuniteta a Jelenina doktorska disertacija u oblasti psihologije se bavi temom rezilijentnosti. Njih dve su zajedno osmislile program "Da u vrtiću i školi svako rezilijentan bude lako" koji je akreditovan za školsku 2011/2012. godinu pod rednim brojem 477, i nalazi se na strani 269 u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja za ovu godinu.

Program se zasniva na teoriji Pola Stolca o koeficijentu rezilijentnosti koji se pokazao kao dobar prediktor uspeha na poslu i u životu, kao i dobre adaptacije u uslovima teškoća i nedaća. Prema ovoj teoriji, rezilijentnost ima određene dimenzije koje se mogu razvijati i svaka od njih je značajna za uspešno prevazilaženje stresa u životnom i radnom okruženju. Seminar je osmišljen tako da učesnicima nudi priliku da kroz praktične vežbe ovladaju određenim veštinama i steknu znanja koje će omogućiti lakše snalaženje u situacijama stresa i životnim izazovima, kao i efikasnije upravljanje vremenom, rešavanje konflikata i planiranje ostvarivanja ciljeva.

Kao i ostali programi u ponudi organizacije Obrazovanje plus, ovaj seminar je zasnovan na interaktivnim metodama, a učesnici imaju priliku da se na zabavan i lep način, u opuštenoj i prijatnoj atmosferi bave ozbiljnim pitanjima, bolje upoznaju sebe, ostvare nova prijateljstva i ojačaju sebe i svoj potencijal za uspeh u životu i poslu.

Poster sa informacijama o seminaru "Da u vrtiću i školi svako rezilijentan bude lako" možete preuzeti OVDE: