Vaspitacice_iz_PU_u_LeskovcuOvog puta predstavljamo ne jednu osobu, već  70 vaspitačica iz PU "Vukica Mitrović" u Leskovcu koje su tokom dva vikenda (dve grupe) u martu učestvovale u seminaru Da u vrtiću svako uči radosno i lako.
Koleginice su pokazale veliku kreativnost u radu na seminaru, posebno u delu koji se bavi primenom teorije višestruke inteligencije u radu sa decom predškolskog uzrasta i značajem rada sa prstima i rukama za kognitivni razvoj dece.


Seminar Da u vrtiću svako uči radosno i lako  je akreditovan program stručnog usavršavanja za vaspitače (redni broj 650 u Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2010/2011. godinu) koji je, od kako je počeo da se realizuje u spetembru 2011. godine, izazvao veliku pažnju vaspitača po celoj Srbiji. 

Obe grupe učesnica seminara koji je održan u  Leskovcu su bile aktivno uključene u rad. Na drugom danu seminara se dosta radi na primeni novostečenih znanja u osmišljavanju aktivnosti za rad sa decom. Posebna pažnja se obraća na teoriju o višestrukoj inteligenciji i o važnosti značaja rada sa prstićima i rukama za kognitivni razvoj dece. U tom delu su vaspitačice pokazale kreativnost, umeće i radost stvaranja koje smo želeli da podelimo sa svima vama. Vaspitačice su u grupnom radu, u periodima od 15-20 minuta smišljale pesme i tapšalice koje deci pomažu da razviju osećaj za ritam, koordinaciju i finu motoriku. Deci je sve ovo neophodno za kognitivni razvoj, pamćenje i učenje čitanja, pisanja i računskih operacija. Nadamo se da će i drugi vaspitači, kao i roditelji i učitelji, u video spotovima koji slede, pronači inspiraciju i ideje za rad i igru sa decom!

Pesma "Ogledalce moje najlepša ko je" koja ide uz bajku Snežana i 7 patuljaka.

Pesma "Ogledalce moje što na zidu visiš" iz bajke Snežana i 7 patuljaka

Tapšalica "Mečići se kupali"

Pesma sa pokretima "Veverica nemirnica"

Vežba za prste "Veverica skače"

Vežba za prste "Skoči zeka iz jendeka"

Vežba za prste / tapšalica "Prste ima ruka svaka"

Vežba za prste "Mala sirena"

Pesma sa pokretima "Pinokio"

Vežba za prste "Ko se boji vuka još?"

Pesma / vežba za prste / tapšalica "Tri praseta"

Vežba za razvoj koordinacije i ritma "Vuk i tri praseta"

Vežba za prste i koordinaciju "Pogača"

Vežba za prste "Snežana i 7 patuljaka"