Holističko obrazovanje je termin koji se odomaćio u našem jeziku. On podrazumeva pristup obrazovanju koji se zasniva na obraćanju celovitom biću deteta, svim njegovim aspektima - fizičkom, emocionalnom, intelektualnom, socijalnom, duhovnom...

Jedan od veoma uspešnih modela holističkog obrazovanja je Valdorf pedagogija. Roditelji u velikom broju zemalja širom sveta već decenijama imaju priliku da svoju decu šalju u Valdorf vrtiće i škole, a od septembra će i Beogradu postojati Valdorf vrtić. 

Na sledećim linkovima su video snimci sa Adria Media TV kanala, o holističkom obrazovanju i Valdorf pedagogiji.

Intervju sa Žanom Borisavljević, članicom Koordinacionog tima za podršku Valdorf pedagogiji u Srbiji

intervju_zana

Intervju sa Sanvilom Domić, Valdorf vaspitačicom u beogradskom Valdorf vrtiću

intervju_sanvila