Organizacija Obrazovanje plus godinama promoviše i podržava programe i sadržaje koji se zasnivaju na principima holističkog obrazovanja i koji doprinose razvoju obrazovanog društva zasnovanog na ljudskim vrednostima.

Suština holističkog pristupa obrazovanju je CELOVITOST. Nijedan fenomen ne može da se razume van konteksta celine čiji je deo i odnosa sa drugim delovima te celine. Ljudsko biće nije samo mozak koji je potrebno napuniti informacijama. Za zdrav razvoj ljudskog bića, potrebno je podstaći zdrav razvoj svih aspekata bića: fizičkog tela, emocija, intelekta, socijalnog i duhovnog aspekta bića.

Istinsko obrazovanje deci omogućava da razvijaju:

- fizičke veštine (koordinacija, motorika, snalažljivost u prostoru, osećaj za ritam, pokret)

- emocionalnu pismenost (sposobnost da prepoznamo svoja osećanja i da ih izrazimo, prepoznavanje osećanja kod drugih ljudi, saosećanje i empatija)

- kognitivne veštine (kritičko mišljenje, razlikovanje bitnog od nebitnog, uzročno-posledično mišljenje, analiza i rešavanje problema i konflikata)

- socijalne veštine (timski rad i saradnja, transformacija konflikata, primanje i davanje podrške)

- duhovnost (doživljaj smisla, prepoznavanje univerzalnih principa harmonije i sklada u prirodi, doživljaj transformativne snage ljubavi, plemenitosti, vere...)

Kroz naš rad sa nastavnicima i vaspitačima na seminarima, primetili smo da učesnici posebno dobro reaguju na tekstove Vesne Belčević, člana našeg tima čije pesme koristimo kada predstavljamo sadržaje posebno namenjene razvijanju emocionalne pismenosti i doticanju duhovnog aspekta bića deteta i odraslog čoveka. Zato smo doneli odluku da prikupimo Vesnine pesme u nekoliko „sveski“ i postavimo ih na sajt da bi i oni koji ne pohađaju naše seminare imali priliku da dođu do njih.

Vesna Belčević je mama dva, već velika dečaka, koja godinama na razne načine doprinosi poboljšanju uslova života za decu. Od osnivanja je član Obrazovanja plus, a takođe i jedna od osnivačica organizacije Zlatiborski krug koja na Zlatiboru i u Čajetini pokreće sjajne inicijative za decu i mlade. Vesna je autor knjige pesama „O ljubavi“ za odrasle, kao i knjige pesama za decu, „Rečnik vrlina“ koju je izdao Kreativni centar. Njene pesme se nalaze u nekoliko čitanki i udžbenika za srpski jezik.

Nadamo se da će vam ove pesme biti inspiracija u radu i u ličnom životu.

a_sveska_slika_1

a_sveska_slika_2

a_sveska_slika_3

a_sveska_slika_4

a_sveska_slika_6

a_sveska_slika_5

CELU SVESKU U PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDE