ucitelj 

„ Za dvadeset godina neće biti važno

koji auto vozite,

u kakvoj kući živite,

koliko novca imate u banci

ili kakvu odeću nosite.

Ali, svet može biti barem malo bolji

jer ste odigrali važnu ulogu u životu deteta.“


U nastavku, preuzmite nformacije o akreditovanim programima stručnog usavršavanja u školskoj 2011/2012. koje realizuje Obrazovanje plus.

Mi verujemo i znamo da je moguće uticati na to da posao vaspitača i učitelja bude lakši i da više uživamo u njemu. Ako je nama bolje i deci će biti bolje. Dobro odabrani programi stručnog usavršavanja mogu da nam pomognu da razvijemo nove veštine i naučimo konkretne tehnike i metode čije korišćenje doprinosi kvalitetu našeg rada se decom i odnosima koje uspostavljamo sa decom, njihovim roditeljima i kolegama.

Preuzmite nformacije o akreditovanim programima stručnog usavršavanja u školskoj 2011/2012. koje realizuje Obrazovanje plus 

za vaspitače, za učitelje,  za predmetne nastavnike  u osnovnoj školi