Na novembarsku temu meseca, saradnja, prirodno se nastavlja tema ovog meseca - odgovornost. Odgovorni ljudi sarađuju. Sarađuju prvo sa sobom, osluškujući sebe i svoje potrebe, upoznajući sebe, brinući o sebi, a onda i sa ljudima oko sebe, osluškujući njih i njihove potrebe, pronalazeći zajedničke ciljeve, tražeći rešenja koja svima odgovaraju...

Odgovornost je odlika zrelosti. Razvija se polako i postepeno u skladu sa razvojem moralnosti. Malo dete, na ranom stadijumu razvoja moralnosti čini ono što treba samo iz straha od kazne, na sledećem stadijumu čini ono što treba iz želje za nagradom, a tek kada postane zreo čovek može da čini ono što treba iz unutrašnjeg osećaja odgovornosti... prema sebi i svojoj ljudskosti.

Kod deteta se osećaj odgovornosti razvija u meri u kojoj okruženje daje primere odgovornog ponašanja. Danas često čujemo jedni druge kako krivimo školu, porodicu, društvo, TV, medije i koga se još setimo za to što mladi nemaju na koga da se ugledaju.

snowflakeNeko je rekao da se nijedna pahulja u lavini nikada ne oseća odgovornom. Možda jeste tako, ali pahulje ne doprinose samo lavinama.... One doprinose i buđenju radosti kada se pojave, buđenju divljenja kada se proučava njihova minijaturna a savršena struktura. Tako i svi mi, odrasli, pomalo doprinosimo lavinama, ali takođe možemo da doprinesemo razvijanju radosti i osećaja za lepo kod dece. Sopstevnim primerom odgovornosti u sitnim stvarima, mi deci dajemo mogućnost da uče od nas da budu odgovorni.

Ne dopustimo da nam to što u okruženju vlada neodgovornost, bude izgovor da mi otpustimo svoju odgovornost.  Ne dozvolimo da opšta letargija i nas koči da tragamo za radošću, ljubavlju, lepotom.... Odogovornost podrazumeva davanje pozitivnog doprinosa u svom okruženju. Odgovorni ljudi vide da je situacija teška ali traže nešto pozitivno u njoj da bi ojačali i sebe i druge. U teškoj situaciji je najlakše biti negativan i kritikovati. Odgovorno ponašanje podrazumeva hrabrost da se suočimo sa tendencijom da kritikujemo i budemo negativni, a onda i snagu da tu tendenciju u sebi prevaziđemo. Kada neko nosi težak teret, neodgovorno je dodavati mu još tereta. U ovom vremenu i prostoru svi nosimo teške terete i nedogovorno je da jedni drugima dodajemo teret. Odgovorno je da pronalazimo načine da jedni druge bodrimo, da jedni drugima ulepšamo dane, da jedni druge inspirišemo na radost...  

Kada ugledamo prve pahulje ove zime, hajde da se prisetimo koliko radosti su nam one pričinjavale kada smo bili deca i pronađimo tu radost u sebi... Tu je, samo joj treba dati priliku.....