Danas, više nego ikada, u doba velikih naučnih i tehnoloških dostignuća, ono što nam je preko potrebno jeste posrednik između robotizovanog i ljudskog sveta, a to je mašta.
Dok je fizičkom potrebna fizička hrana, da bi telo ostalo zdravo, tako i duhovno biće u svakome od nas treba da jača posredstvom snaga imaginacije nevidljivih fizičkom oku.
Moderan svet, u kome caruju senzacije i koji teži da zadovolji čula, sve se više udaljava od čovekove suštine i, nadasve, mogućnosti da maštamo. Ne isprazno i površno, već uz pomoć duševnih snaga koje treba da jačamo i razvijamo.
Ljudska moć sticanja mudrosti, sadržana u ljudskoj duši, trenutno spava i treba da se probudi, a upravo umećem maštanja budimo te naše unutarnje snage.

za_The_pl_of_the_mindSvet mašte može svako da izgradi u sebi i za sebe, ali još je lepše podeliti ga sa drugima.
U svakodnevnoj kolotečini života ne sme se smetnuti s uma važnost mašte. Svest o njenoj važnosti treba da je vazdan prisutna.

 

Naravno da je pitanje ličnog izbora da li hoćemo da je razvijamo ili ne, ali svako ko je za sebe izgradio takvo jedno duševno stanje neće odustati od toga.

Maštanjem ustanovljavamo postojanje dva sveta koja žive u nama i koja su jedno: fizički – svakodnevni i unutarnji – duhovni. Mi živimo na granici na kojoj se ta dva sveta sreću i to je sasvim prirodno. Da bismo osvestili postojanje oba potrebno je malo posvećenosti i rada na maštanju.
Zato, vežbajte maštanje svaki dan na različite načine! Jednom neka to bude priča čiji ćete kraj sami izmeniti, jednom neka to bude igrica (koju nas je Žana naučila), u kojoj ćete uzeti običan predmet, kao što je štipaljka, prsten i slično i postaviti pitanje: šta je to na tvojoj planeti? Neki drugi put to opet može biti pravljenje krpenih lutkica od rukavica ili starih čarapa, koje će postati glavni junaci i likovi iz priča po vašoj volji – mogućnosti su neicrpne.
Za bilo čim da posegnete, imajte na umu da uz pomoć mašte svesno budite sopstvene unutarnje snage! I molimo da ishod toga podelite sa nama.
Vojsko maštalica i maštara, napred!
 

Aleksandra Andrijević