alisa_u_zemlji_cuda Marija Milovanović, učiteljica u OŠ "Stefan Nemanja" u Nišu, u odeljenju ima 5 učenika koji rade po IOPu za brže napredovanje (svih petoro rade po IOPu program iz srpskog jezika; tri devojčice pored srpskog jezika, po IOPu savladavaju i program iz prirode i društva, a jedna devojčica, pored srpskog jezika, po IOPu savladava i program iz matematike). Jedno od dece koja rade po ovom programu je Nađa Popović. Jedna od aktivnosti predviđenih njenim IOPom bila je i predstavljanje romana za decu na neuobičajen način. Ceo čas je potpuno sama osmislila (dramski tekst, muziku, scenografiju, kostime, podelu uloga). Publika su bili predškolci, vaspitačice, članovi stručne službe škole, nekoliko kolega i roditelja. OVDE možete preuzeti tekst koji je Nađa napisala a OVDE je tekst koji nam je poslala Nađina učiteljica sa fotografijama sa izvedbe. 

Primer nam je poslala Eleonorа Lаzаrević, nаstаvnik, člаn timа IOP timа OŠ „Oslobodioci Beogrаdа“ , Beogrаd

Matematika - združivajne sabiraka

Primeri Mirjane Jovanović

Štampa
PDF

Mirjana Jovanović, nаstаvnicа, člаn IOP timа škole OŠ „Oslobodioci Beogrаdа“ , Beogrаd je pripremila nekoliko primera dobre prakse:

Srpski jezik - vežbe subjekat i predikat

Srpski jezik - čitanje sa razumevanjem

Uključivanje učenika sa posebnim potrebama u igru sa drugim učenicima

Zapažanja nastavnice na kraju drugog razreda