Zaštita detinjstva je termin koje se najčešće odnosi na situacije u kojima se odrasli angažuju da deci obezbede osnovne uslove za razvoj – hranu, krov nad glavom, odeću, čistu vodu, obrazovanje, kao i zaštitu od eksploatacije i zlostavljanja. Od nedavno, ovaj termin počinje da se koristi kada govorimo o deci koja žive u razvijenim zemljama i imaju sve potrebne uslove za zdravo odrastanje, ali upravo preterivanje sa obezbeđivanjem tih uslova je počelo da brine veliki broj stručnjaka koji pozivaju roditelje i sve koji se bave decom da preispitaju praksu „zatrpavanja“ dece igračkama i markiranom garderobom, i pretvaranja dece u potrošačku vojsku što konzumira proizvode industrija koje grade svoje uspehe na eksploataciji roditeljskih stremljenja da svojoj deci obezbede najbolje.

Holistički način brige o deci podrazumeva da decu posmatramo u kontekstu ljudskog veka, gde svaka faza ima svoje mesto, i gde je detinjstvo potrebno sačuvati u svojoj jednostavnosti, kreativnosti i mašti koje ga odlikuju. Detinjstvo je vreme za penjanje po drveću, pravljenje kolača od blata, posmatranje mrava i čudesnog života bubica koje žive u travi i žbunju, skupljanje šišarki, kamenčića, lišća, igranje sa kutijama koje mogu da budu i kuća, i brod, i robot... Za to kasnije u životu neće biti vremena, a kompjuteri, kursevi jezika, mulitmedijalne igračke i markirana garderoba će svakako biti tu i u kasnijim životnim fazama.

XXI vek je sa sobom doneo svoje izazove koje ne možemo zaobići. Kompjuteri, mobilni telefoni, razni „gadžeti“ i društvene mreže su tu i smešno bi bilo ih ignorišemo. To je jedna dimenzija detinjstva u XXI veku koju ne možemo zaobići. Sve ono što nam pada na pamet kada pomislimo na detinjstvo, kao arhetipske slike detinjstva, druga je dimenzija detinjstva, ona koja važi za sva vremena. Da bi proces odrastanja dece u savremenim uslovima bio zdraviji, nju moramo naglasiti.

dve_dimenzije_detinjstva