FourTemperamentsPriča o temperamentima ide unazad još do vremena Hipokrata i Galena, koji su se temperamentima bavili uglavnom sa stanovišta medicine i fiziologije. U XVIII veku, Kant je objavio knjigu “O lepom i uzvišenom” u kojoj je teorija o temperamentima predstavljena na filozofsko-sociološki način.

Dvadesetih godina XX veka, Jung u polju psihologije i Štajner u polju obrazovanja ističu važnost ove teoriju za razumevanje procesa razvoja ljudskog bića. Danas postoji veliki broj programa koji se bave primenom teorije o temperamentima u poboljšanju kvaliteta međuljudskih odnosa. Ova teorija je jedan od osnovnih elemenata svih programa ličnog i profesionalnog usavršavanja koji se realizuju u okviru programa organizacije Obrazovanje plus iz Beograda i čiji je autor Žana Borisavljević.

Svako od nas poseduje karakterisitke sva četiri temperamenta: melanholičnog, koleričnog, sangvinicnog i flegmaticnog, ali cesto je jedan temperament dominantan u nečijem karakteru. U toku nečijeg života se taj dominantan temperament može menjati a i svako životno doba ima karakteristike odredjenog temperamenta. Tako, detinjstvo nosi karakteristike sangviničnog temperamenta, mladost koleričnog, zrelo doba melanholičnog, a starost flegmatičnog.

flegmatik

sangvinik

kolerik

melanholik